Repetytorium maturzysty - CHEMIA - GREG

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 25,90 zł 25.90
ilość szt.
Zyskujesz 2 pkt [?]
dodaj do przechowalni

Opis

Repetytorium maturzysty - chemia

ISBN: 978-83-7517-548-6

rok wydania: 2018

autor: Iwona Król, Piotr Mazur

liczba stron: 368

typ oprawy: oprawa miękka

format: 165 x 235 mm

waga: 517 g

opis książki

Repetytorium Maturzysty chemia Wydawnictwa GREG to książka, która idealnie trafia w oczekiwania maturzystów - zawiera kompletny materiał niezbędny do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera zagadnienia ze wszystkich klas liceum, w tym z klasy I, które pojawiają się w podstawie programowej po raz pierwszy.

Zadania w repetytorium opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach typu testowego pokazano prawidłowe odpowiedzi. Dzięki temu można prześledzić tok myślenia przy pracy, a także sprawdzić poprawność wykonywanych samodzielnie działań. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki.

Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem, z dbałością o proste do zrozumienia ujęcie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Pomocne są liczne dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste.

Repetytorium Maturzysty chemia Wydawnictwa GREG to doskonała pomoc w okresie nauki w liceum - nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, bezproblemowej nauce i dobrych ocenach.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!

Serdecznie polecamy!

spis treści

POZIOM PODSTAWOWY

 • MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGO

  Właściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkła

  Charakter chemiczny SiO2

  Proces produkcji szkła

  Rodzaje, właściwości i zastosowanie szkła

  Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu

  Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie

  Wykrywanie skał wapiennych

  Wykrywanie skał wapiennych w minerałach

  Hydraty

  Nazewnictwo hydratów

 • ŚRODKI CZYSTOŚCI

  Proces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentów

  Otrzymywanie mydeł

  Odczyn roztworu wodnego mydła

  Wpływ twardości wody na mydła i detergenty

  Eutrofizacja wód

  Charakter chemiczny składników środków czystości

  Emulsje

 • CHEMIA W KUCHNI

  Niektóre składniki leków i ich działanie

  Procesy fermentacyjne

  Fermentacja alkoholowa

  Fermentacja mlekowa

  Fermentacja octowa

  Fermentacja masłowa

  Sposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu się

 • CHEMIA GLEBY

  Właściwości gleby i jej pH

  Warstwy gleby

  Nawozy

  Wpływ nawozów na pH gleby

  Zanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacją

  Rekultywacja

 • PALIWA

  Surowce służące do pozyskiwania energii

  Destylacja ropy naftowej

  Alternatywne źródła energii

  Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększania

 • ODZIEŻ I OPAKOWANIA

  Rodzaje tworzyw sztucznych

  Włókna naturalne i sztuczne

  Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne

  Włókna syntetyczne

POZIOM ROZSZERZONY

 • STECHIOMETRIA

  Mol, masa molowa

  Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych

  Objętość molowa w warunkach dowolnych

  Prawo stałości składu

  Prawo zachowania masy

  Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe

  Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym

  Stężenia chemiczne

  Stężenia procentowe

  Stężenie molowe

  Rozpuszczalność

  Przeliczanie stężeń

  Mieszanie roztworów - reguła krzyża

  Stechiometria mieszanin

  Obliczanie mas molowych mieszanin

  Wydajność reakcji chemicznej

  Wyprowadzanie wzorów elementarnych

  Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji

  Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych

  Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszanin

 • BUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMU

  Atom - ujęcie klasyczne

  Pojęcia podstawowe

  Ustalanie wzorów związków chemicznych

  Masa atomowa i średnia ważona masa izotopowa

  Masa cząstek (molekuł)

  Charakterystyka cząstek elementarnych

  Substancje proste - charakterystyka metali i niemetali

  Układ okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczne

  Nazwy grup

  Pojęcia podstawowe

  Charakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18

  Zmiany wielkości na tle układu okresowego

  Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków

  Budowa atomu - ujęcie kwantowe

  Model Schrödingera

  Liczby kwantowe

  Kontur orbitalu (chmury elektronowej)

  Reguły zabudowy orbitali

  Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenu

  Elektrony

  Konfiguracja jonów

  Wzbudzony stan elektronowy

 • WIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALI

  Budowa cząsteczki - ujęcie klasyczne

  Pojęcia podstawowe

  Wzory chemiczne

  Wiązania chemiczne - definicje, podział

  Wzory elektronowe cząsteczek

  Budowa cząsteczek - ujęcie kwantowe

  Kolejność poziomów energetycznych cząsteczki

  Hybrydyzacja orbitali atomowych

  Rodzaje hybrydyzacji

 • SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

  Równania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznych

  Tlenki

  Wodorotlenki

  Kwasy

  Sole

  Projektowanie podstawowych doświadczeń

  Badanie charakteru chemicznego substancji - zasada ogólna dla substancji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie

  Wykazanie charakteru amfoterycznego wodorotlenku chromu(III)

 • TERMOCHEMIA

  Pojęcia podstawowe

  Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem

  Konwencja międzynarodowa znaków energii

  Funkcje termodynamiczne

  Zasady termodynamiki

 • KINETYKA CHEMICZNA

  Definicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkość

  Zależność szybkości od temperatury (v = v(T))

  Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))

  Rząd reakcji

  Cząsteczkowość reakcji

  Badanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji - zasada ogólna

  Kataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancji

  Podział

 • STATYKA CHEMICZNA

  Prawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego

  Zależność stałej od temperatury

  Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna)

  Stałe równowagi

  Stała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacji

  Iloczyn jonowy wody

  Roztwory i reakcje w roztworach wodnych

  Podział roztworów

  Roztwory koloidalne

  Podział koloidów

  Porównanie koloidów

  Metody rozdzielania mieszanin

  Rozpuszczanie, roztwarzanie

  Efekty towarzyszące rozpuszczaniu

  Reakcje w roztworach wodnych

  Dysocjacja elektrolityczna

  Teoria dysocjacji Arrheniusa

  Teoria Brónsteda - Lowry'ego

  Teoria Lewisa

  Formy zapisu równań reakcji jonowych

  Ogólne zasady zapisu równań reakcji jonowych

  Elektrolity mocne i "lotne"

  Przykłady równań reakcji jonowych

  Projektowanie podstawowych doświadczeń

  Sporządzanie roztworu o danym stężeniu

  Projektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze - zasada ogólna

  Porównywanie mocy elektrolitów - zasada ogólna

  Zbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczenia

  Oczyszczanie mieszanin gazowych

  Otrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnym

  Hydroliza związków organicznych i nieorganicznych

  Bufory - definicja i zasada działania

  Działanie roztworu buforowego

 • UTLENIANIE I REDUKCJA

  Reguły wyznaczania stopni utlenienia

  Metody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)

  Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów

  Przewidywanie kierunku reakcji redoks

  Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna

  Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna

  Porównywanie aktywności metali - zasada ogólna

  Porównywanie aktywności metali - przykład

  Najlepsze utleniacze

  Przewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)

  Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska

  Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu

  Badanie własności utleniających związków chromu(VI)

  Własności utleniające kwasu azotowego(V)

  Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)

  Własności utleniające fluorowców

 • CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGO

  Alotropia pierwiastków

  Barwa płomienia i roztworów

  Przykłady związków pierwiastków bloku s i p

  Pierwiastki bloku d

  Uwagi ogólne

  Chrom

  Mangan

  Żelazo

  Srebro

  Miedź

  Cynk

  Podstawy analizy chemicznej

  Miareczkowanie

  Analiza spaleniowa - analiza elementarna

 • CHEMIA ORGANICZNA

  Podział związków organicznych

  Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji

  Reakcje w chemii organicznej

  Reakcje charakterystyczne dla związków organicznych

  Przewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznych

  Temperatury przemian fazowych

  Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach

  Izomeria w związkach organicznych

  Rodzaje izomerii

  Rodzaje izomerii omawiane w szkole średniej

  Izomeria optyczna

  Ustalanie konfiguracji absolutnej

  Wzory stereochemiczne

  Rodziny konfiguracyjne

  Ważność grup

  Podstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasy

  Węglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne

  Węglowodory aromatyczne

  Alkohole

  Fenole, aminy, amidy

  Związki karbonylowe - aldehydy i ketony

  Kwasy karboksylowe

  Amino- i hydroksykwasy

  Cukry proste

  Nazewnictwo związków organicznych

  Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych

  Węglowodory cykliczne

  Węglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)

  Węglowodory aromatyczne (areny)

  Pochodne węglowodorów

  Alkohole

  Fenole

  Aldehydy

  Ketony

  Kwasy karboksylowe

  Sole i estry kwasów karboksylowych

  Amidy kwasowe

  Aminy

  Podstawowe odczynniki w chemii organicznej

  Charakterystyka i reaktywność związków organicznych

  Węglowodory

  Alkohole

  Fenole

  Związki karbonylowe

  Kwasy karboksylowe

  Aminy

  Amidy kwasowe

  Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

  Aminokwasy

  Cukry

  Białka

  Kwasy nukleinowe

  Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych

  Tworzywa sztuczne

INDEKS HASEŁ

Dane techniczne

Autor Iwona Król, Piotr Mazur
Rok wydania 2020
rodzaj oprawy Miękka
Ilość stron 360
Dodadki brak

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl