Repetytorium maturzysty - FIZYKA - GREG

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 25,90 zł 25.90
ilość szt.
Zyskujesz 2 pkt [?]
dodaj do przechowalni

Opis

Repetytorium maturzysty - fizyka

szkoła: liceum/technikum

materiał także z I klasy, wzory, tabele, definicje, objaśnienia zadań krok po kroku

Pełny opis książki:

ISBN: 978-83-7517-549-3

liczba stron: 352

typ oprawy: oprawa klejona, frez

format: 165 x 235 mm

rok wydania: 2015

autor: Elżbieta Senderska

opis książki

Repetytorium Maturzysty fizyka Wydawnictwa GREG to książka doskonale trafiająca w oczekiwania maturzystów - zawiera całość materiału koniecznego do przygotowania się do matury w jej formule obowiązującej od roku 2015. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera zagadnienia ze wszystkich klas liceum, w tym z klasy I, które to treści wyróżniono paskiem na marginesie dla łatwego odnalezienia ich.

Wszystkie zadania w repetytorium zostały opatrzone szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Dzięki temu można prześledzić tok myślenia przy pracy, a także sprawdzić poprawność wykonywanych samodzielnie działań. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki.

Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem, z dbałością o proste do zrozumienia ujęcie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste.

Repetytorium Maturzysty fizyka Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych klas liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!

Serdecznie polecamy!

 

spis treści

WSTĘP

FIZYKA ATOMOWA

 • Opis promieniowania ciał, widma ciągłe i liniowe
 • Założenia kwantowego modelu światła
 • Foton i jego energia
 • Zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

  Zasada działania fotokomórki

 • Zasada zachowania energii w wyznaczaniu częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy

  Mechanizm powstawania promieniowania rentgenowskiego

 • Długość fali de Broglie'a poruszających się cząstek

FIZYKA JĄDROWA

 • Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron

  Ustalenie składu jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej

 • Energia spoczynkowa, deficyt masy i energii wiązania
 • Właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ

  Rozpady alfa, beta, pojęcie jądra stabilnego i niestabilnego

  Promieniowanie α, β

  Promieniowanie γ

  Cechy promieniowania wysyłanego przez izotopy radioaktywne

  Rozpad izotopu promieniotwórczego - czas połowicznego rozpadu

  Metoda datowania węglem 14C

 • Reakcje jądrowe - synteza i rozszczepienie

  Wykrywanie promieniowania jonizującego

  Wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy żywe

  Przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej

  Reakcja rozszczepienia uranu 235U zachodząca w wyniku pochłonięcia neutronu, warunki zajścia reakcji łańcuchowej

 • Działanie elektrowni atomowej
 • Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej
 • Reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach
 • Bomba atomowa i bomba wodorowa

RUCH PUNKTU MATERIALNEGO

 • Wielkości wektorowe, skalarne

  Działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe)

  Dodawanie (składanie) wektorów

  Odejmowanie wektorów

  Rozkładanie wektora na składowe

  Iloczyn wektora przez liczbę

  Iloczyn skalarny wektorów

  Iloczyn wektorowy wektorów

 • Opis ruchu w różnych układach odniesienia

  Prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej

  Związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym

  Rysowanie i interpretacja wykresów zależności parametrów ruchu od czasu

  Obliczanie parametrów ruchu podczas swobodnego spadku

 • Rzut pionowy
 • Swobodny ruch ciał

  Pierwsza zasada dynamiki Newtona

  Ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona

  Trzecia zasada dynamiki Newtona w opisie zachowania się ciał

 • Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu
 • Zderzenia sprężyste i niesprężyste
 • Opis ruchu ciał w układach nieinercjalnych
 • Rola siły tarcia w wyjaśnianiu ruchu ciał

  Tarcie statyczne i kinetyczne

 • Składanie i rozkładanie siły działającej wzdłuż prostych nierównoległych
 • Ruch jednostajny po okręgu - prędkość i przyspieszenie dośrodkowe
 • Analiza ruchu ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego

MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

 • Pojęcia: punkt materialny i bryła sztywna, granice ich stosowalności
 • Masa i moment bezwładności
 • Obliczanie momentu sił
 • Równowaga sił i momentów sił
 • Wyznaczanie położenia środka masy
 • Ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe)

  Analiza ruchu obrotowego bryły sztywnej pod wpływem momentu sił

 • Zastosowanie zasady zachowania momentu pędu do analizy ruchu
 • Energia kinetyczna ruchu obrotowego w bilansie energii

ENERGIA MECHANICZNA

 • Praca siły na danej drodze
 • Energia kinetyczna i potencjalna ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym
 • Zasada zachowania energii mechanicznej w obliczaniu parametrów ruchu

  Zastosowanie zasady zachowania energii oraz zasady zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych

 • Moc i sprawność urządzeń

GRAWITACJA

 • Prawo powszechnego ciążenia

  Siła oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi

  Wartość, kierunek i zwrot natężenia pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego

  Kierunek i zwrot wektora natężenia

 • Zasada superpozycji pól
 • Linie pola grawitacyjnego

  Pole jednorodne i pole centralne

  Związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem

  Związek energii potencjalnej grawitacji z pracą lub zmianą energii kinetycznej

  Obliczanie okresu ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi

 • Pierwsza i druga prędkość kosmiczna
 • III prawo Keplera dla orbit kołowych
 • Wyznaczanie masy ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity

TERMODYNAMIKA

 • Założenia gazu doskonałego i zastosowanie równania gazu doskonałego (równania Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu

  Opis przemian: izotermicznej, izobarycznej i izochorycznej

 • Związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek
 • Przekaz energii w formie pracy oraz przekaz energii w formie ciepła

  Pierwsza zasada termodynamiki

 • Zmiana energii wewnętrznej w izoprzemianach

  Praca w przemianie izobarycznej

  Pojęcie ciepła molowego w przemianach gazowych

 • Druga zasada termodynamiki

  Interpretacja drugiej zasady termodynamiki

 • Wrzenie i parowanie powierzchniowe

  Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy

  Punkt potrójny wody

  Pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego

RUCH HARMONICZNY I FALE MECHANICZNE

 • Ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych)
 • Energia potencjalna sprężystości

  Okres drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie

  Okres drgań masy na sprężynie

  Interpretacja wykresów zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym

  Drgania wymuszone

 • Zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach
 • Zasada zachowania energii w ruchu drgającym, opis przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu
 • Zastosowanie w obliczeniach związków między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością
 • Opis zjawiska interferencji, wyznaczanie długości fali na podstawie obrazu interferencyjnego
 • Zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa
 • Opis fali stojącej i jej związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie
 • Efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora

POLE ELEKTRYCZNE

 • Prawo Coulomba
 • Pojęcie natężenia pola elektrostatycznego

  Pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego

  Graficzna prezentacja pola elektrostatycznego za pomocą linii pola

 • Pole kondensatora płaskiego, napięcie między okładkami

  Pojęcie pojemności elektrycznej kondensatora

  Pojemność zastępcza

  Praca potrzebna do naładowania kondensatora

 • Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym

  Przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym

  Wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku; piorunochron i klatka Faradaya

PRĄD STAŁY

 • Pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego
 • Obliczanie oporu przewodnika z jego oporu właściwego i wymiarów geometrycznych

  Charakterystyka prądowo-napięciowa opornika podlegającego prawu Ohma

 • Prawa Kirchhoffa i ich wykorzystanie do analizy obwodów elektrycznych
 • Obliczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle
 • Praca wykonywana podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu, moc rozproszona na oporze
 • Wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników

MAGNETYZM, INDUKCJA MAGNETYCZNA

 • Przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)

  Wyznaczanie wektora indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)

 • Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym
 • Substancje magnetyczne

  Zastosowanie materiałów ferromagnetycznych

 • Siła elektrodynamiczna działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
 • Zasada działania silnika elektrycznego
 • Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię
 • Indukcja elektromagnetyczna

  Obliczanie siły elektromotorycznej powstającej w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej

  Zastosowanie reguły Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego

 • Opis budowy i zasady działania prądnicy i transformatora
 • Prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne)
 • Samoindukcja
 • Działanie diody jako prostownika

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE I OPTYKA

 • Widmo fal elektromagnetycznych

  Źródła fal w poszczególnych zakresach i ich zastosowanie

 • Wyznaczanie prędkości światła

  Doświadczenie Younga

  Wyznaczanie długości fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej

 • Polaryzacja światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator
 • Prawa odbicia i załamania fal

  Wyznaczenie biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków

  Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, wyznaczanie kąta granicznego

 • Tworzenie obrazów rzeczywistych i pozornych za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających

  Równanie soczewki, wyznaczanie położenia i powiększenia otrzymanych obrazów

INDEKS POJĘĆ

Dane techniczne

Autor Elżbieta Senderska
Rok wydania 2020
rodzaj oprawy Miękka
Ilość stron 352
Dodadki brak

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl